... IN HET HET MAGAZINE

TxP verschijnt viermaal per jaar. Hoe vaker u adverteert, hoe meer korting u krijgt. Als u twee advertenties reserveert, krijgt u 10% korting. Bij drie reserveringen krijgt u 15% korting en bij vier reserveringen 20% korting. Adverteert u ook in kM (kunstenaarsmateriaal), dan ontvangt u hierbovenop nog een combinatiekorting van 10%.

Algemene informatie
Oplage:                 3000
Frequentie:            4 x per jaar
Omvang:               44 pagina’s
Bladspiegel:           210 x 297 mm
Zetspiegel:            185 x 269 mm
Drukker:                MarcelisDékavé
Drukprocedé:         offset
Papier binnenwerk:  100 grs h.v. maco
Papier omslag:        135 grs h.v. maco

Abonnementsprijzen
Nederland               € 30,00
België                     € 33,00
Elders                     € 42,50
Prijs losse verkoop  € 8,00

Aanleverdata advertenties
TxP 239 6 februari 2017
TxP 240 10 april 2017
TxP 241 10 juli 2017
TxP 242 6 november 2017

Verschijningsdata TxP
TxP 239 23 februari 2017
TxP 240 27 april 2017
TxP 241 24 augustus 2017
TxP 242 23 november 2017

Formaten advertenties
Zetspiegel     breedte x hoogte
1/1 pagina    210 x 297 mm
1/2 pagina    185 x 129 mm
1/4 pagina    90 x 129 mm
1/8 pagina    90 x 63 mm

Tarieven advertenties (excl. btw)

 Formaat

 1 x

 2 x

 3 x

 4 x

 1/1 pagina C2/C4

 € 825

 € 742,50

 € 701,25

 € 660

 1/1 pagina

 € 750

 € 675

 € 637,50

 € 600

 1/2 pagina

 € 400

 € 360

 € 340

 € 320

 1/4 pagina

 € 250

 € 225

 € 212,50

 € 200

 1/8 pagina

 € 150

 € 135

 € 127,50

 € 120


Combinatiekorting
Adverteert u gelijktijdig in kM (kunstenaarsmateriaal)? Dan ontvangt u een (extra) korting van 10%. kM is een tijdschrift met materiaaltechnische informatie voor beeldend kunstenaars en vormgevers. In vrijwel elk nummer is er aandacht voor textiel. www.kunstenaarsmateriaal.nl

Aanleverspecificaties
Lever de advertentie aan als cPDF, gebruik CMYK, houd een resolutie aan van 300 dpi, sluit de fonts in, schrijf Photoshop-bestanden weg als EPS en voeg 5 mm afloop toe. Stuur de advertentie per mail of WeTransfer naar wouter@dedoelenpers.nl.

Insert
Een insert kost € 862,50. De handelingkosten, portokosten en evt. verdere kosten zijn hierin nog niet meegenomen. Neem contact op om uw wensen door te geven en ontvang een tarief op maat.

Goedkeuring
Advertenties behoeven goedkeuring van de uitgever en kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Bewijsexemplaren
Als adverteerder krijgt u twee bewijsexemplaren toegestuurd.

Opmaakkosten
Voor advertenties die niet opgemaakt worden aangeleverd, worden opmaakkosten in rekening gebracht.