Privacy statement

Uitgeverij De Doelenpers, gevestigd aan Havinghastraat 32, 1817 DA Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uitgeverij De Doelenpers is onderdeel van MarcelisDekave en is uitgever van TxP (www.textielplus.nl), kM (www.kunstenaarsmateriaal.nl) en Imagokalender (www.imagokalender.nl). Dit privacy statement is van toepassing op alle uitgeefactiviteiten van Uitgeverij De Doelenpers. MarcelisDekave heeft een eigen privacy statement dat op www.marcelisdekave.nl geraadpleegd kan worden.

Contactgegevens:
Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer
T 072-527 55 27
www.dedoelenpers.nl

Jacco Blokker is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitgeverij De Doelenpers. Hij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitgeverij De Doelenpers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitgeverij De Doelenpers verwerkt jouw persoonsgegevens voor enkele doelen. Voor de volgende doelen kun je toestemmingen geven voor de verwerking van je persoonsgegevens:

- Het afhandelen van jouw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Uitgeverij De Doelenpers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Voor het volgende doel is de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent (bijvoorbeeld het afsluiten van een abonnement of het bestellen van een product in onze webshop), of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitgeverij De Doelenpers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitgeverij De Doelenpers) tussen zit. Uitgeverij De Doelenpers gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Google Analytics. Dit gebruiken we om de gebruiksvriendelijkheid van de website te evalueren om de website te kunnen verbeteren. Dit levert de gebruiker een betere ervaring van de website op.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitgeverij De Doelenpers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 2 jaar Voor het mogelijk maken van een correcte dienstverlening
Geslacht 2 jaar
Adresgegevens 2 jaar
Telefoonnummer 2 jaar
E-mailadres 2 jaar
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 2 jaar
Bankrekeningnummer 2 jaar
Internetbrowser en apparaat type 2 jaar Voor het verbeteren van de website
Gegevens over jouw activiteiten op onze website 2 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitgeverij De Doelenpers deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Uitgeverij De Doelenpers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Uitgeverij De Doelenpers jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Nic Oud (Nederland)

Dit bedrijf distribueert de periodieken van Uitgeverij De Doelenpers. Abonnees krijgen elk kwartaal door Nic Oud het nieuwste nummer toegezonden van het tijdschrift waarop ze zijn geabonneerd. Nic Oud verwerkt hiervoor de volgende gegevens: voor- en achternaam, en adresgegevens.

MailChimp (Verenigde Staten)

Dit bedrijf verzendt nieuwsbrieven van de uitgaven van Uitgeverij De Doelenpers, naar mensen die hebben aangegeven deze nieuwsbrieven te willen ontvangen. Doel is om in de nieuwsbrieven geïnteresseerden te kunnen informeren over onze producten en diensten, en aanbiedingen te kunnen doen. MailChimp verwerkt hiervoor de volgende gegevens: voor- en achternaam, en e-mailadres.

Google (Verenigde Staten)

Van dit bedrijf gebruiken we de dienst Google Analytics met als doel inzicht te krijgen in het gebruik van de website om verbeteringen te kunnen doorvoeren. Google verwerkt hiervoor de volgende gegevens: gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitgeverij De Doelenpers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Uitgeverij De Doelenpers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting de website van Veilig Internetten.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: gta
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 dag na sessie

Cookie: Hotjar
Naam: _hjlncludedInSample
Functie: tracking
Bewaartermijn: sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uitgeverij De Doelenpers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Uitgeverij De Doelenpers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitgeverij De Doelenpers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via 072-527 55 27 of [email protected]. Uitgeverij De Doelenpers heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk.

- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

- DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Uitgeverij De Doelenpers verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst. Zo’n overeenkomst kan tot stand komen bij het afsluiten van een abonnement of de aanschaf van een product in onze webshop. Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om te ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst. Worden deze gegevens niet verstrekt, dan is er geen sprake van een overeenkomst. Daarnaast verwerkt Uitgeverij De Doelenpers persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Meer

What a pity that...
Thank you for your change!
Change newsletter preference
Thanks for subscribing!
0 items | € 0

Elke week

textielkunst

in je inbox?

Nieuwsbrief